Algemene leden vergadering 2022

Op woensdag 9 maart vond, in het ABC Café, onze jaarlijkse algemene leden vergadering plaats. Er was een heel behoorlijke opkomst, dank daarvoor. Voor de inhoud van de vergadering verwijs ik naar de notulen die nog zullen volgen.

Drie belangrijke punten uit de vergadering wil ik er wel apart uitlichten. 

  1. De nieuwe statuten, aangepast op de WBTER, zijn besproken. In het najaar zal een uitnodiging volgen om hier digitaal over te stemmen. Nu vast een oproep om aan de stemming deel te nemen. Om te mogen stemmen is in eerste instantie een opkomst van 2/3 van onze leden benodigd. Robert en Remco, dank voor jullie werk aan de nieuwe statuten!
  2. De samenstelling van de evenementen commissie kan versterking gebruiken, denk er eens over na of je structureel of incidenteel een bijdrage kunt leveren in deze kleine maar gezellige commissie! (Voor info mail je naar info@aquabubblemakerclub.nl)
  3. De samenstelling van het bestuur is veranderd, Rob ruilde zijn ai (ad interim) in en is nu vast bestuurslid als hoofd evenementen commissie. Claudia nam afscheid als voorzitter, een rol die zij -sinds 2015- met verve heeft vervuld. Zij is opgevolgd door ondergetekende.

Na de vergadering was het tijd voor gezelligheid en ontmoeting. Een zeer geslaagde avond.

John Wiesenekker