BBQ met Nachtduik

Zaterdag 9 juli hebben we genoten van de jaarlijkse BBQ met Nachtduik op Zandeiland 4 te Vinkenveen. Ontzettend leuk dat er zo een grote opkomst was. We hebben heerlijk gebarbecued, waarbij veel is gekletst. Ook leuk om te zien dat er veel mensen hebben kennis gemaakt met elkaar. Een goede mix van hele nieuwe tot de wat minder nieuwe leden. Voor, tijdens en na de barbecue heeft een aantal mensen ook nog een mooie duik gemaakt. Dit ondanks de wat stevige golfslag.

Ook leuk om te noemen dat ABC Dive ook nog wat cursus heeft gehad rondom de BBQ. Leuk om te melden dat Kim hierbij haar Advanced Open Water brevet heeft  gehaald, gefeliciteerd!

Zonder organisatie geen evenement, daarom wil ik de evenementen commissie hartelijk danken voor de organisatie. In het bijzonder ook Arthur die zijn steentje heeft bijgedragen, als niet EC lid.

De Evenementen Commissie kan echter wel wat versterking gebruiken. Dus vindt je het leuk om te helpen met het bedenken en organiseren van onze evenementen, of je wilt graag weten wat lid zijn van de EC precies inhoud, graag mailen naar info@aquabubblemakerclub.nl. Je bent van harte welkom.

Groeten,

 

John Wiesenekker

Algemene leden vergadering 2022

Op woensdag 9 maart vond, in het ABC Café, onze jaarlijkse algemene leden vergadering plaats. Er was een heel behoorlijke opkomst, dank daarvoor. Voor de inhoud van de vergadering verwijs ik naar de notulen die nog zullen volgen.

Drie belangrijke punten uit de vergadering wil ik er wel apart uitlichten. 

  1. De nieuwe statuten, aangepast op de WBTER, zijn besproken. In het najaar zal een uitnodiging volgen om hier digitaal over te stemmen. Nu vast een oproep om aan de stemming deel te nemen. Om te mogen stemmen is in eerste instantie een opkomst van 2/3 van onze leden benodigd. Robert en Remco, dank voor jullie werk aan de nieuwe statuten!
  2. De samenstelling van de evenementen commissie kan versterking gebruiken, denk er eens over na of je structureel of incidenteel een bijdrage kunt leveren in deze kleine maar gezellige commissie! (Voor info mail je naar info@aquabubblemakerclub.nl)
  3. De samenstelling van het bestuur is veranderd, Rob ruilde zijn ai (ad interim) in en is nu vast bestuurslid als hoofd evenementen commissie. Claudia nam afscheid als voorzitter, een rol die zij -sinds 2015- met verve heeft vervuld. Zij is opgevolgd door ondergetekende.

Na de vergadering was het tijd voor gezelligheid en ontmoeting. Een zeer geslaagde avond.

John Wiesenekker