De vereniging heeft een nieuw bankrekeningnummer

Beste leden,

Zoals aangekondigd tijdens de ALV heeft de vereniging een nieuw rekeningnummer. Vanaf heden dit nummer gebruiken bij betalingen
NL80INGB0007437801 t.n.v AquaBubblemakerClub