2e ALV 2021

Datum/Tijd
14/04/2021   -   20:00 - 20:30

Georganiseerd door : Claudia


We willen de mogelijkheid hebben om de contributie in 2022 te verhogen met
maximaal 2 euro per maand. Dit alleen wanneer het leden aantal onder de 75 blijft en we een gezonde begroting willen behouden op langere termijn. We hebben sinds de oprichting van de
vereniging in 1999 nog nooit een verhoging hoeven toe te passen. Een en ander wordt op de ALV toegelicht en ter stemming gebracht aangezien besluiten over
contributieverhogen volgens de statuten door de vergadering goedgekeurd moeten worden. (zie artikel 12.2.1)

Het voorstel kan in een 2e ledenvergadering aangenomen worden wanneer 2/3 van de deelnemende leden voorstemt

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.