ALV nieuwe statuten

Datum/Tijd
12/10/2022   -   20:00 - 21:00

Georganiseerd door :


Beste Leden,

Eind mei dit jaar hebben we jullie bericht over een extra algemene ledenvergadering die het bestuur in oktober wil organiseren. Op de laatste Algemene Leden Vergadering is gesproken over de nieuwe statuten, die noodzakelijk zijn vanwege de wet WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. We willen deze nieuwe statuten graag laten bekrachtigen, eerst door onze leden op de extra vergadering, daarna bij de notaris.

Ik wil jullie daarom graag uitnodigen voor een Algemene Leden Vergadering op 12 oktober 2022, met als enige onderwerp de vraag om goedkeuring van genoemde nieuwe statuten. De vergadering wordt met behulp van Teams georganiseerd. De link voor de teamsvergadering volgt een week voor de vergadering.

Goedkeuring van de nieuwe statuten op 12 oktober 2022 vereist het volgende:

  • tenminste twee/derde van de leden is aanwezig of vertegenwoordigd 
  • een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

We hopen op massale deelname!

Het bestuur

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.