kerst en 2017

Wij kijken terug op een jaar waarin we vinden dat er hard gewerkt is  om de afspraken die gemaakt zijn tijdens de ALV te verwezenlijken. Materiaal is aangeschaft, er zijn weer trainingsavonden en evenementendagen gevuld en scholingen gevolgd.  Er wordt hard gewerkt aan het trainingsboek. Kortom er is veel gebeurd en gedaan.
We hebben weer een heel aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Helaas hebben er ook een aantal leden opgezegd. We wensen hen het beste en wie weet tot aan de waterkant.

We willen jullie alvast een belangrijke datum geven voor in je agenda van 2017.

     De  ALV zal plaatsvinden op woensdag 1 maart

In de statuten kunnen jullie nalezen wat de regels zijn m.b.t. een ALV.
Heb je punten die je wilt aanbrengen voor op de agenda, mail deze dan voor 1 februari. 4 weken voor de ALV gaat de uitnodiging met de agenda jullie kant op komen.

Namens Roy, Ronald, Miriam en Arthur willen wij jullie hele fijne feestdagen wensen. We hopen de leden van 2017 weer gezond te zien tijdens de nieuwjaarsduik/borrel op 8 januari. Dit zal in de middag plaatsvinden.  De uitnodiging volgt snel.

Met vriendelijke groet,
Claudia van Gog
Aqua Bubblemaker Club