Privacywet AVG

Op 25 mei 2018 is de privacywet AVG in werking getreden met als doel je persoonlijke gegevens te beschermen.
Vanuit de vereniging willen wij jullie laten weten over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie.

Onze digitale ondersteuning verloopt via Lea van Rossen. Zij doet de technische bijstand en onderhoud/ontwikkeling van o.a website en webmail voor de vereniging. Zij heeft toegang tot al ons digitale documenten.

• Google drive wordt door het bestuur gebruikt, hierop worden alle stukken m.b.t de vereniging geplaatst.
   Bestuursleden hebben toegang tot de bestanden waarin de persoonlijke gegevens staan van de leden.
   In de toekomst kunnen de trainers alleen in het bestand m.b.t. de informatie over de trainingen.
• De what’s app groep;
   De aquabubblemaker groeps app is de groep waar het bestuur voor staat en het beheer van heeft.
   Leden geven zelf via de mail van de vereniging aan of zij aan de app groep toegevoegd willen worden.
• De website is ons officiële digitale portaal met updates over de vereniging.
   Alleen het bestuur plaatst berichten op de site. Vragen van leden kunnen via het e-mailadres onder contact gesteld worden, persoonlijke gegevens        staan hier niet vermeld.
• Op facebook worden berichten op onze pagina gedeeld door leden.
   Wees voorzichtig met wat je plaatst en als je foto’s plaats denk eraan dat je zeker weet dat mensen op de foto dit niet erg vinden.
• Het versturen van e-mails naar leden vanuit de vereniging doen we via blindcopie met als ontvanger de vereining.
  In het kader van jeugdleden tot 16 jaar wordt er ook een mail naar de ouders gestuurd.

Wij willen een ieder vragen voorzichtig om te gaan met elkaars persoonlijke gegevens.
Over enige tijd kan je een mail ontvangen waarin je toestemming geeft dat we jou mail adres mogen gebruiken voor de verenigingsdoeleinde zoals we nu al doen.

Heb je vragen dan horen wij ze graag.
Claudia van Gog