Regels rondom het zwembad

 • Auto’s direct voor het zwembad uitsluitend toegestaan voor laden, lossen en/of flessen vullen (kort parkeren), auto daarna op het grote parkeerterrein plaatsen!
 • De leden van Aqua Bubblemaker Club mogen vanaf 19.30 uur het zwembad in. Schoenen uit vanaf de hal. De Triathlon Vereniging niet onnodig storen door heen en weer geloop, schreeuwen, etc. Rondom het zwembad tenminste 2 meter van de rand van het zwembad wegblijven t.b.v. de triathlon trainers.
  Loop ook de cursisten  en Staff van ABC Dive niet in de weg.
 • Leden lopen vanuit de hal links af naar de hoek met de stenen banken, achter de duikplank.
 • Setjes tegen de stenen banken in elkaar zetten en niet vóór 20.00 uur aan de waterkant leggen.
 • Om 19.45 uur klaar staan voor de briefing.
 • Alle leden, ongeacht hun brevet of leeftijd, kunnen/mogen altijd meedoen met de zwembad training. De trainers zorgen ervoor dat voor elk niveau iets leuks wordt bedacht en de oefeningen of opdrachten ook voor iedereen toegankelijk zijn. Je bepaalt zelf of je aan alle onderdelen mee wilt doen. Mocht er toch iets bijzitten wat je lastig of spannend vindt, dan kun je dit aangeven en zorgen wij voor extra begeleiding.  Als je iets echt niet wilt doen omdat je om wat voor reden dan ook daar nog niet aan toe bent, dan geef je dat ook aan en sla je dat onderdeel gewoon even over.
 • Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan dat leden zelfstandig, zonder toezicht, in het zwembad (water) aanwezig zijn, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door de hoofdtrainer na overleg met de trainer.
 • In het zwembad zijn geen zwemmers en/of snorkelaars toegestaan zolang er duikers onder water zijn, tenzij dit bij de les hoort.
 • Naast het grote wedstrijdbad waarin wij duiken, ligt nog een klein en ondiep bad. Ook dit bad mag door ons gebruikt worden mits het niet voor andere doeleinden is verhuurd. Het is toegestaan dat de kinderen én kleinkinderen van onze leden dit badje gebruiken van 20.00-21.30 uur om in te spelen, maar dan wél onder direct toezicht van tenminste één volwassene. Een kind wat nog geen zwemdiploma heeft moet 1-op-1 in het water begeleid worden door een (groot)ouder of voogd. Kinderen mogen niet bij en rond het grote wedstrijdbad komen!
 • Zorg ervoor dat je om uiterlijk 22.00 uur het zwembad (de zwemzaal of kleedruimtes) hebt verlaten, opdat er bijtijds afgesloten kan worden.
  Het is niet toegestaan om duikmaterialen, tassen of kisten te laten staan in de hallen rondom ABC Dive en ABC Café.
  Als je dus ABC Café wilt bezoeken na het duiken, dan eerst je spullen opruimen en in de auto zetten.