Regels rondom het zwembad

 • Auto’s direct voor het zwembad uitsluitend toegestaan voor laden, lossen en/of flessen vullen (kort parkeren), auto daarna op het grote parkeerterrein plaatsen!
 • De leden van Aqua Bubblemaker Club mogen vanaf 19.30 uur het zwembad in. Schoenen uit vanaf de hal. 
  Loop de cursisten  en Staff van ABC Dive niet in de weg, zij zijn aan het werk. Eventuele vragen over te lenen materiaal via de trainer van de avond.
 • Leden lopen vanuit de hal links af naar de hoek met de stenen banken, achter de duikplank.
 • Setjes tegen de stenen banken in elkaar zetten en niet vóór 20.00 uur aan de waterkant leggen.
 • Om 19.45 uur klaar staan voor de briefing.
 • Alle leden, ongeacht hun brevet of leeftijd, kunnen/mogen altijd meedoen met de zwembad training. De trainers zorgen ervoor dat voor elk niveau iets leuks wordt bedacht en de oefeningen of opdrachten ook voor iedereen toegankelijk zijn. Je bepaalt zelf of je aan alle onderdelen mee wilt doen. Mocht er toch iets bijzitten wat je lastig of spannend vindt, dan kun je dit aangeven en zorgen wij voor extra begeleiding.  Als je iets echt niet wilt doen omdat je om wat voor reden dan ook daar nog niet aan toe bent, dan geef je dat ook aan en sla je dat onderdeel gewoon even over.
 • Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan dat leden zelfstandig, zonder toezicht, in het zwembad (water) aanwezig zijn, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door de hoofdtrainer na overleg met de trainer.
 • In het zwembad zijn geen zwemmers en/of snorkelaars toegestaan zolang er duikers onder water zijn, tenzij dit bij de les hoort.
 • Zorg ervoor dat je om uiterlijk 22.00 uur het zwembad (de zwemzaal of kleedruimtes) hebt verlaten, opdat er bijtijds afgesloten kan worden.
  Het is niet toegestaan om duikmaterialen, tassen of kisten te laten staan in de hallen rondom ABC Dive en ABC Café.
  Als je dus ABC Café wilt bezoeken na het duiken, dan eerst je spullen opruimen en in de auto zetten.