Historie

Hoe is de Aqua Bubblemaker Club begonnen?

Op 20 september 1999 werd onze duikvereniging Aqua Bubblemaker Club opgericht als aanvulling op de toenmalige duikschool Aqua business Centre.
De duikschool wilde ook graag een eigen duikvereniging, zodat cursisten die hun brevet hadden gehaald ook de mogelijkheid hadden om samen met andere duikers de fascinerende duiksport te blijven beoefenen.
Wij zijn een actieve vereniging, die in 2019 haar 20 jarig bestaan heeft gevierd.
De vereniging heeft een stabiel leden aantal van ruim 100 leden en het is met recht één van de gezelligste duikverneigingen van Nederland te noemen!

Per 1 april 2015 heeft  ABC Dive de duikschool overgenomen.
Op dat moment hebben de oude eigenaren ook afstand gedaan van hun bestuursfunctie van de vereniging.
Een enthousiast nieuw bestuur werd gevormd uit al bestaande bestuursleden en een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris werden gevonden. Zo werd het voortbestaan van onze verenging gegarandeerd.

Ondanks dat de duikschool ABC Dive los staat van de duikvereniging is er wel nauwe betrokkenheid. Zo is de eigenaar van de duikschool penningmeester in het bestuur van de duikvereniging en zijn diverse leden van het team van de duikschool actief lid van onze duikvereniging.

In de periode van 2020 t/m 2022 hebben we langzaam afscheid genomen van een aantal bestuursleden die zich vanaf 2015 ontzettend enthaussiast hebben gewerkt voor onze vereniging. Deze langzame overgang heeft gezorgd voor een wisseling waarbij kennis en kunde goed zijn overgedragen.

Heb je belangstelling en wil je meer weten over de Aqua Bubblemaker Club?

Mail dan naar: info@aquabubblemakerclub.nl of gebruik het contactformulier.

Groetjes namens het bestuur.