Algemene ledenvergadering

Datum/Tijd
30/03/2016   -   20:00

Locatie
Zwembad <= Klik op de locatienaam om meer informatie te krijgen.

Georganiseerd door : Bestuur ABC vereniging


Locatie: ABC DIVE , Johan Sebastiaan Bachweg 3, Almere

*** Ontvangst met koffie 19.30 uur

Agenda:
1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen/Ingekomen stukken

4. Verkiezing bestuursleden

5. Ledenbestand

6. Financiën
Resultaten 2015
Voorstel wijziging Contributiebesluit
Begroting 2016

7. Evenementen/trainingen
Terugblik afgelopen jaar
Evenementen 2016

8. Rondvraag

9. Sluiting 22.15 uur

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.