ALV Aqua Bubblemaker Club

Datum/Tijd
13/03/2024   -   20:00 - 21:30

Locatie
Zwembad <= Klik op de locatienaam om meer informatie te krijgen.

Georganiseerd door :


Agenda

Ontvangst vanaf 19.30 uur
1. Opening 20.00 uur
2. Bestuursleden
3. Mededelingen/Ingekomen stukken
4. Financiën
5. Communicatie
6. Secretariaat/ Ledenbestand
7. Activiteiten (trainingen en evenementen)
8. Lustrumfeest 2024
9. Aanpassing van het verenigingslogo
10. Rondvraag
11. Sluiting

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.